vlinder
strand
 
Agenda Workshops
Systemisch Werk
Leuven
Antwerpen
Nederland


Systemisch Werk

In mijn praktijk pas ik o.a. de methode Systemisch Werk toe. Dit betekent dat je vragen over patronen in je familie, voeding of een ander systeem waartoe je behoort, kunt inbrengen om ze vanuit een systemisch perspectief te onderzoeken.  Dit kan zowel in een individuele sessie als tijdens een workshop Systemisch Werk.

De visie achter deze methode is dat we niet als losse individuen functioneren, maar deel uitmaken van diverse systemen zoals familie, vrienden en werk. Binnen al deze systemen denken, voelen en handelen we in relatie tot elkaar en tot het systeem. Deze wisselwerkingen verlopen merendeels onbewust en kunnen ons het gevoel geven van mee- en tegenwerking. Als het systeem meewerkt, dan voelen we ons over het algemeen goed. Als het tegenwerkt, dan kunnen we uit evenwicht raken. Bij voortduring en destructie kunnen we zelfs helemaal vast komen te zitten. Zaak is om onszelf en het systeem weer uit het neerwaartse patroon en in beweging te krijgen.

De methode Systemisch Werk kan zowel grote als kleine thema’s die in systemen leven ophelderen. Hierdoor ontstaat een bredere kijk op onszelf, het patroon en het systeem. Betrokkenen gaan hun individuele rol duidelijker inzien waardoor hun keuze vrijheid en hun ‘goed in hun vel zitten’ toeneemt. Bij opheldering van grote thema’s kan zelfs het systeem weer meer als één geheel beginnen te functioneren. Allicht hoeven de thema’s die onderzocht worden niet altijd de aard van blokkades te hebben. Het kan juist heel boeiend zijn om krachtbronnen en meewerkende factoren in het systeem te onderzoeken.

Er bestaan diverse vormen binnen deze methode. De meest gekende en tevens de eerste vorm van Systemisch Werk staat bekend als
Familieopstellingen. Deze is zo’n pakweg 30 jaar geleden ontwikkeld door de Duitse filosoof, theoloog en psycholoog Bert Hellinger. Andere vormen zijn bijvoorbeeld organisatie- en structuuropstellingen.
Een vorm die ik in samenwerking met natuurgeneeskundige Thorsten Meininger heb ontwikkeld is Voedingopstellingen. We zijn hier enkele jaren geleden op experimentele basis mee begonnen. Ondertussen geven we frequent workshops opstellingen met thema voeding. Kortom ons initiatief heeft geleid tot een eigen, authentieke vorm.
Voor geïnteresseerden, zie het in oktober 2013 verschenen boek van Thorsten Meininger en mij: Een koelkast vol familie. Eetpatronen ontrafelen met voedingsopstellingen.


De methode valt onder de algemene noemer energetische werkwijzen. De beste manier om dergelijke werkwijzen te kunnen plaatsen, is door het eens mee te maken. Voor de praktische gang van zaken tijdens een workshop kunt u doorklikken op werkwijze Systemisch Werk. 

Om een idee te krijgen van vragen die ingebracht kunnen worden:
Voedingopstellingen:
te veel of te weinig eten, grenzeloos eten of drinken, rookverslaving, niet in gezelschap durven eten, allergisch zijn voor bepaalde voedingsproducten, sterke voor- of afkeer hebben van bepaalde voedingsproducten etc.
Familieopstellingen: conflicten tussen familieleden, relatie problemen, vader/moeder-kind problematiek, terugkerende angst- en paniekgevoelens, ziektepatronen, gemis aan erkenning en waardering, je alleen voelen staan, echtscheiding, adoptie etc.
Algemene opstellingen vragen: conflicten binnen (werk of sociale) relaties, hebben van een burn-out, moeite met keuzes maken, minderwaardigheid- of onzekerheidsgevoelens, faalangst, omgaan met kritiek, onderwaardering van kwaliteiten etc.