vlinder
strand
 
Agenda Workshops
Systemisch Werk
Leuven
Antwerpen
Nederland

Familieopstellingen:
Terug

Lang niet altijd ervaren we vanuit onze familie een stevige basis. Eigenlijk zijn er maar weinig mensen die hun familie als evenwichtig beschouwen en zich écht ondersteund, gezien en vrij voelen door hun familie van herkomst. Vaak is er sprake van afstand of juist van te grote betrokkenheid. En als er sprake is van strijd dan blijven conflicten onopgelost.
Betekent dit gevoel van onvrede dat we weinig gemeen hebben met onze ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s? Er maar mee moeten leven? Er weinig aan kunnen doen om familie als een voedende bron te beleven?
Hoe je je er ook tegen verzet, vanaf onze geboorte tot ons overlijden behoren we tot dezelfde familie. Deze binding kan nooit worden verbroken. Onze gemeenschappelijkheid draagt er toe bij dat binnen families typische karakters, thema’s, ziektes en beroepen voorkomen. Sommige van deze familiezaken geven glans en kracht, andere een terugkerende beknelling. De terugkerende beknellingen maken dat we ons in meer of mindere mate beperkt voelen en verstrikt kunnen geraken. Belangrijk om te weten is dat zolang niemand zich hieruit bevrijdt, deze beknellingen van generatie op generatie doorgegeven kunnen worden. 
Familieopstellingen is een manier om naar deze onopgelostheden te kijken. We leggen de beknellende patronen bloot en trekken de dialoog tussen familieleden weer op gang. Hierdoor ontstaat erkenning, ondersteuning en verzoening. En zaken die zelfs van generatie op generatie zijn overgedragen kunnen uitzicht krijgen op een nieuw perspectief.

 
Achter ieder mens staat een familie die zich tot in vele generaties uitstrekt.
De oudere generatie vormt de basis waarop de jonge generatie zijn toekomst bouwt.Voedingopstellingen: Terug
Veel mensen hebben wel ‘iets’ met voeding. Dit hoeft zeker niet problematisch te zijn of ons leven te beheersen. Mocht het onze kwaliteit van leven wel in negatieve zin beïnvloeden, dan zou je kunnen denken aan een opstelling met jouw specifiek voedingsvraag. Een opstelling kan namelijk een onbewust meespelende laag aanboren waar je doorgaans niet bijkomt. Inzicht krijgen in onderliggende patronen, kan je blik op je voedingspatroon en je omgang met voeding veranderen. En dit kan leiden tot minder strijd en meer gezond plezier met voeding. 
 
Werkwijze workshops Systemisch Werk: Terug
Tijdens de workshop zit een groep deelnemers in een kring. Iemand brengt een thema in. Het ingebrachte thema wordt kort in samenspraak met de begeleider uitgewerkt. Bij overeenstemming wordt het thema met de behorende betrokkenen opgesteld: de betrokkenen worden daarbij gerepresenteerd door de overige deelnemers en intuïtief opgesteld in de ruimte. Gelijk worden dan meestal al bepaalde patronen, spanningen en onevenwichtigheden zichtbaar. Vervolgens wordt geprobeerd het thema uit te diepen en het evenwicht te herstellen door te herordenen, inzicht te brengen en de representanten ‘verlossende’ woorden en zinnen uit te laten spreken. Op deze manier vloeit spanning weg, kan er opgelucht adem worden gehaald en ontstaat er begrip, erkenning en vrijheid: wonden worden geheeld.
Het is een bijzonder gegeven dat tijdens de opstelling de representanten, die dus de betrokkenen niet kennen, wel hun gevoelens en gedachten kunnen ervaren. Dit kan tot gevolg hebben dat de representanten in contact worden gebracht met thema’s die ook in hun eigen leven spelen en kunnen zij door hun representantenrol ook voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling profijt van de opstelling hebben.