vlinder
strand

Visie


Hoe je met jezelf en anderen communiceert is een optelsom van je karakter, familiale- en culturele achtergrond, opvoeding, levenservaring, opleiding etc.
Het zou ideaal zijn als we geleerd hadden om te communiceren zoals een dialoog daadwerkelijk bedoeld is. Immers dialoog betekent elkaar door woord en wederwoord verstaan. Het is hét middel bij uitstek tot wezenlijk contact. Dikwijls is dat niet (meer) het geval. Herhaaldelijk is er binnen een gesprek sprake van stagnatie, onevenwichtigheid, misverstand of afstandelijkheid. De dialoog is dan geblokkeerd of zelfs gestopt. Ofwel onze onderliggende gevoeligheden zijn geraakt.
De vraag rijst: wat wil gehoord, gezien, besproken, bekrachtigd worden? Soms ligt een antwoord aan de oppervlakte. Alleen opvallend vaak ligt de kiem in laagjes onder de oppervlakte en dan komt het erop aan om tussen de woorden door afgestemd te leren luisteren. Dat kan enige tijd en energie vragen, maar als je erin slaagt om van je gevoeligheid een kwaliteit te maken, zul je meer geluk, veiligheid en betrokkenheid ervaren en uitstralen. Je voelt je dan geliefd, gewaardeerd en van betekenis. 

logo

Dialoog is een belangrijk verbindingsmiddel tussen mensen. Het helpt om binnen de (schijnbare) onoverbrugbaarheid tussen mensen in contact te komen met elkaar. Dialoog in Beweging richt zich op een open en dynamische dialoog binnen onszelf en tussen elkaar.  Het is verbaal en non-verbaal. Het is zichtbaar en onzichtbaar. Het is ook een middel dat onderhoud nodig heeft. En dat maakt dat we van de ander en onszelf kunnen leren. Het gaat voorbij aan erkenning willen halen, gelijk willen behalen of andersdenkenden willen uitsluiten. Het horen en zien van elkaar voorbij ons 'ik' maakt dat we (her)ontdekken dat we niet afgescheiden maar onlosmakelijk verbonden zijn.

Mijn persoonlijke wens is om met iedereen die ik in mijn praktijk ontmoet gedurende onze dialoog in beweging te zijn. Opdat onze ervaring meegenomen wordt naar buiten, naar de thuis- en werksituatie. En zodat ons gesprek een bijdrage levert aan al onze grote en kleine ontmoetingen erna volgend.


 


Agenda Workshops
Systemisch Werk
Leuven
Antwerpen
Nederland